top of page

Curriculum Vitae

vaclav_kriz.jpeg

Mgr. Václav Kříž (*1994)

Germanista | Orcid ID: 0000-0003-3510-8671

Doktorand při Ústavu germánských studií
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Studijní program Germánské jazyky, specializace historická lingvistika – textová lingvistika a pragmatika německy psaných pramenů pozdního středověku a raného novověku 14.–17. stol.

Výzkum německého jazyka kanceláře pražského královského dvora Ferdinanda I. Habsburského v letech 1527–1547.

Vzdělání
 

  • Germánské jazyky (Ph.D.): Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (2019 – současnost)

  • Německý jazyk a literatura (Mgr.): Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (2016–2019)

  • Německý jazyk a literatura (Bc.): Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (2013–2016)

Stipendia
 

  • AKTION: Institut für Germanistik, Universität Wien (2018; Ao.Univ.Prof.Dr. Peter Ernst)
     

Členství

bottom of page