top of page

Kurent

Co je Kurent?
 

Kurent (něm. Kurrentschrift) je obdoba německého novogotického kurzívního písma používaná od 15. století až do poloviny 20. století. V průběhu raného novověku se tento druh písma rozšířil také do českých zemí, kde v 18. století nakonec nahradil domácí českou novogotickou kurzívu. V pozdější době byl vytlačen humanistickým písmem,
tzv. latinkou, kterou používáme dodnes.

 

S kurentem se setkáváme při práci s archivními prameny, zejm. pak v listinách, listech, městských knihách a mnoha dalších písemnostech. Široká veřejnost přichází s kurentem do styku především v rámci soukromého genealogického bádání.

PŘEPIS

PŘEKLAD

Nabízím přepis (transliteraci/transkribci)

německého kurentu 15. – 20. stol.;
v případě zájmu rovněž jeho
překlad do češtiny.

 

Pro bližší informace mne,
prosím, kontaktujte.

IMG_3330.JPG
bottom of page